Корисні IP Cores

На цій сторінці пропонуються описи моделей ( і zip-файли до них ), а також наші розробки на сайті opencores.org.

→ Поведінкова модель процесора ШПФ. (описова частина і zip-файл)

→ Обчислювальний модуль 16-розрядного RISC- мікропроцесора. (описова частина і zip-файл)


Н А Ш І   Р О З Р О Б К И   Н А   С А Й Т І   O P E N C O R E S.O R G:

http://opencores.org/project,fft_fir_filter Перебудовуваний фільтр на базі ШПФ.
http://opencores.org/project,lp_iir_filter Перебудовуваний рекурсивний ФНЧ.
http://opencores.org/project,dct_idctКонвеєрний процесор дискретного косинусного перетворення.
http://opencores.org/project,pipelined_fft_64Конвеєрний процесор ШПФ на 64 точки.
http://opencores.org/project,pipelined_fft_128Конвеєрний процесор ШПФ на 128 точок.
http://opencores.org/project,pipelined_fft_256Конвеєрний процесор ШПФ на 256 точок.