Місяць: Квітень 2016

  • Багатопроцесорна система на ПЛІС

    Сергієнко А.М., Сергієнко П.А. Багатопроцесорна система на ПЛІС. -УДК 004.383// Зб. тез, доповідей VIII наук. конф. магістрантів та аспірантів «Прикладна математика та комп’ютинг», ПМК-2016. – К.: Вид. НТУУ «КПІ» ВПІ...