Позначка: ПЛІС

 • VHDL Generation of Optimized IIR Filters

  A. Sergiyenko, A. Serhienko. VHDL Generation of Optimized IIR Filters // IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON). 2019. P. 1171-1174. Анотація - У цій роботі запропоновано метод, який полягає у пошуку цілочисельних коефіцієнтів, формуванні структури фільтра та її моделюванні. Використання мови VHDL на всіх етапах розробки фільтра допомагає прискорити процес проектування та покращити оптимізацію фільтра. Приклади розробки рекурсивних фільтрів без блоків множенння показали високу ефективність методу.

 • Злонамірено створене апаратне забезпечення у ПЛІС

  Сергієнко Анатолій, Виноградов Юрій, Молчанов Олексій, Джепбаров Ходжадурди. Злонамірено створене апаратне забезпечення у ПЛІС (eng.) // International Conference on Security, Fault Tolerance, Intelligence” (ICSFTI2019). Р. 8-14. Анотація. У статті оглядаються можливості впровадження злонамірено створеного апаратного забезпечення (ЗСАЗ) у програмованих логічних інтегральних схемах (ПЛІС), способів їх виявлення та перешкоджання їх впровадженню. Робиться висновок про те, що ПЛІС є найбільш захищені від впровадження в них ЗСАЗ. Запропоновано блок моніторінгу ЗСАЗ на базі стекового процесора.

 • Система динамічної візуалізації на базі апаратного GIF- декомпресора

  Сергієнко А. М., Молчанов О. А., Сергієнко П. А., Мозговий І. В. //6-та міжнародна наукова конференція «Моделювання-2018», Київ, ІПМЕ. 2018/9, С.221–223. Анотація. Запропоновано систему динамічної індикації для систем імітаційного моделювання і управління на основі розпакування GIF-файлів в реальному часі. Таке розпакування виконується в апаратному декомпресорі, який реалізовано в сконфігурованому в ПЛІС RISC-процесорі з системою команд, адаптованою до задач декомпресії файлів.

 • Моделювання хвильових процесів за допомогою хвильових фільтрів

  Сергієнко А. М., Сергієнко А. А. Моделюваня хвильових процесів за допомогою хвильових фільтрів. (рос.) // 6-та міжнародна наукова конференція «Моделювання-2018», Київ, ІПМЕ. 2018/9, С.224–227. Анотація. Розглянуто моделювання поширення ультразвука, яке полягає в поданні середовища у вигляді системи хвильових фільтрів. Завдяки реалізації багатоканальних фільтрів з програмованою затримкою, зменшується похибка моделювання дисперсійного поширення звуку. Алгоритм при реалізації в ПЛІС дозволяє виконувати моделювання в реальному часі.

 • Мікроконтролер для керування послідовними портами вводу-виводу

  А. Сергієнко, М. Орлова, О. Молчанов. Мікроконтролер для керування послідовними портами вводу-виводу. //Winter InfoCom Advanced Solutions – 2017, V Міжнародна Науково-Практична Конф. Київ, Україна, 1-2 Грудня 2017 Анотація. Запропонована архітектура...

 • Мікроконтролер з системою команд, що розширюється

  А. М. Сергієнко, О. Молчанов. Мікроконтролер з системою команд, що розширюється. //IV Міжнародна науково-практична конференція Summer InfoCom Advanced Solutions 2017. – С. 58–60. Анотація.Запропонована архітектура восьмирозрядного стекового процесора SM8, який...

 • Фільтри зі скінченною характеристикою з мінімізованими апаратними витратами.

  А. M. Сергієнко, С. Х. Кадір, А. А. Сергієнко. Фільтри зі скінченною характеристикою з мінімізованими апаратними витратами. //Праці міжнародної конференції “Безпека, Відмовостійкість, Інтелект”, 10-11 травня 2018. — С. 70 —...

 • Алгоритм і структура модуля для обчислення квадратного кореня у ПЛІС.

  А. М. Серієнко, Х. М. Джамал, П. А. Сергієнко. Алгоритм і структура модуля для обчислення квадратного кореня у ПЛІС. //Праці міжнародної конференції “Безпека, Відмовостійкість, Інтелект”, 10-11 травня 2018. — С....

 • Апаратне моделювання поширення ультразвукових хвиль у твердому тілі.

  А.М.Сергієнко, М. Р. Касім. Апаратне моделювання поширення ультразвукових хвиль у твердому тілі. //Праці міжнародної конференції “Безпека, Відмовостійкість, Інтелект”, 10-11 травня 2018. — С. 66—69.“The International Conference on Security, Fault Tolerance,...

 • ПЛІС з новою архітектурою

  http://www.eenewseurope.com/news/fpga-startup-delivers-first-product ПЛІС з новою архітектурою розробили у стартап-компанії Efinix Inc. (Santa Clara, Calif.) (http://www.eenewseurope.com/news/fpga-startup-delivers-first-product) Ця компанія була заснована у 2012 році. Нещодавно вона отримала значні інвестиції від піонера ПЛІС Xilinx...