Про нас

Лабораторія носить ім’я професора Канєвського, який очолював її до 2001 року.
→ Професор Канєвський Ю. С. і його наукова школа

Наш факультет: → http://fiot.kpi.ua/
Наша кафедра: → http://comsys.kpi.ua/

Сьогодні лабораторією керує Сергієнко А.М.
1. Історія заснування.
Лабораторія заснована як лабораторія спец-ЕОМ на кафедрі обчислювальної техніки Київського політехнічного університета в 1976 р. на чолі з доцентом Юрієм Станіславовичем Канєвським.
З дня створення і до сьогодення було розроблено, досліджено і впроваджено під керівництвом доцента, а потім – професора, Ю. С. Канєвського кілька десятків експериментальних і дослідних зразків швидкодіючих паралельних обчислювальних систем для цифрової обробки сигналів (DSP).
Засновник лабораторії проф. Ю. С. Канєвський керував нею до дня своєї смерті в 2001 р. Зараз ця лабораторія названа ім’ям Ю. С. Канєвського.
В різні роки в лабораторії працювали від 4 до 10 співробітників.
2. Наукова діяльність.
Діяльність наукової школи Канєвського постійно пов’язана з розробкою сучасних обчислювальних систем для вирішення складних обчислювальних задач у реальному часі. Ці системи виготовлені на сучасній елементній базі, та мають порівняльні характеристики, співрозмірні з характеристиками аналогічних зразків обчислювальних систем світового рівня.
Досвід розробки цих обчислювальних систем був узагальнений в ряді розроблених методів проектування таких обчислювальних систем. Новизна цих методів була захищена в кандидатських і докторських дисертаціях, а також в численних авторських свідоцтвах і патентах.
Кожен рік в лабораторії декілька студентів проходили практику та виконували реальні дипломні проекти і магістерські роботи.
3.Наші основні розробки.

→ Список наукових праць співробітників лабораторії Канєвського

Доцент Сергієнко Анатолій Михайлович.

Сергієнко Анатолій Михайлович
Сергієнко Анатолій Михайлович

Народився у 1958 р. в м.Києві.
У 1975 р. вступив до Київського політехнічного інституту на кафедру обчислювальної техніки факультету автоматики та електроприладобудування (зараз ФІОТ).
У 1981 р. захистив диплом з відзнакою за спеціальністю «Електронні обчислювальні машини». З 1981 р. працює на кафедрі обчислювальної техніки НТУУ КПІ. Сфера наукової діяльності – розробка проектів експериментальних процесорів цифрової обробки сигналів.
Після закінчення аспірантури захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Методика проектування та структурна організація обчислювальних пристроїв, адаптованих до алгоритмів обробки сигналів» (1991 р.). Метою роботи є розробка ефективної методики структурного синтезу спеціалізованих конвеєрних обчислювальних пристроїв, оптимізованих за апаратно-часовими витратами та адаптація її до проектування пристроїв цифрової обробки сигналів у реальному часі.
У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему: «Моделі, методи та засоби синтезу обчислювальних систем для обробки потоків даних». Метою дисертаційної роботи є підвищення ефективності відображення алгоритмів обробки потоків даних у паралельні обчислювальні пристрої, які реалізуються як у ПЛІС, так і в багатопроцесорних ОС. Нижче по тексту надається посилання на автореферат дисертації.
Зараз – старший науковий співробітник, доцент кафедри обчислювальної техніки НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”. Напрямок наукової роботи – «Високорівневий синтез обчислювальних систем для реалізації алгоритмів обробки потоків даних». Задача лабораторії – розробка і дослідження зразків спеціалізованих процесорів на базі ПЛІС.
На сьогоднішній день Сергієнко Анатолій Михайлович, д. т. н., керує лабораторією імені професора Юрія Станіславовича Канєвського.

Наукові інтереси:
 • відображення алгоритмів обробки даних в апаратні та програмні засоби
 • автоматизація розробки проектів для ПЛІС
 • спеціалізовані процесори для вирішення задач лінійної алгебри
 • засоби цифрової обробки ультразвукових сигналів
 • алгоритми й апаратні засоби компресії сигналів та зображень
 • мережеві процесори на базі ПЛІС.
Викладає курси:
 • Алгоритми і структури даних
 • Технології проектування комп’ютерних систем
 • Надійність комп’ютерних систем
 • Основи конструювання комп’ютерів
 • Комп’ютерна схемотехніка
 • Архітектура комп’ютерів
 • Апаратно-орієнтоване програмування
 • Теорія електричних кіл.
Публікації:

Автор 183 наукових праць, має 22 авторських свідоцтва, нагороджений Знаком «Винахідник СРСР» (1988 р.). Публікації Сергієнка А. М.
Автор 2 навчальних посібників, 1 монографії – Сергиенко А. М. VHDL для проектирования вычислительных устройств, К.: ЧП «Корнейчук», ООО «ТИД «ДС»», 2003. – 208 с.

E-mail: aser@comsys.kpi.ua
Особиста сторінка FB: Anatoliy Sergiyenko
Керує сторінкою FB Интересуюсь VHDL

Автореферат дисертації:

PREVIEW Ви можете переглянути матеріали онлайн у спливаючому вікні (POPUP), натиснувши на зображення іконки файлу,
Завантаження PDF-файла на свій комп’ютер – перейшовши за посиланням під іконкою.

Автореферат дисертації.

⇓Завантажити PDF

Професор Канєвський Ю. С.  і його наукова школа.

Канєвський Юрій Станіславович
Канєвський Юрій Станіславович

Дата і місце народження : 16.04.1939, м.Скадовськ
Вища освіта : диплом інженера захистив у технічному університеті в м.Дрездені (Німеччина). Факультет електроніки, 1963 р.
Науковий ступінь кандидат технічних наук : Дисертація захищена в КПІ.Факультет автоматики та обчислювальної техніки. 1970 р.
Науковий ступінь доктор технічних наук : Дисертація захищена в КПІ. Факультет інформатики та обчислювальної техніки. 1991 р.
Робота в Київському політехнічному університеті:
1963 – 1991 працював асистентом, ст. викладачем, доцентом
1992 – 1996 професор кафедри обчислювальної техніки.
С 1996 г. працював на посаді професора в Політехнічному університеті м. Кошаліна(Польща).
Наукові напрацювання – 328. З них:
Монографії – 4
Підручники – 1
Статті та доповіді на наукових конференціях – 195
Патенти та авторські свідоцтва – 139
Помер: 14 січня 2001 р.

Наукова школа “Високорівневий синтез обчислювальних систем”.

Школа належить до наукового підрозділу “Обчислювальні системи, комплекси і мережі”.
Вона пов’язана із заснуванням на кафедрі обчислювальної техніки Київського політехнічного інституту лабораторії спец-ЕОМ, очоленої доцентом Юрієм Станіславовичем Канєвським у 1976 р.
Із самого початку і до сьогодення в лабораторії були розроблені, досліджені і втілені десятки експериментальних і дослідних зразків швидкісних паралельних обчислювальних систем (ОС) для цифрової обробки сигналів. Очолював цей процес доцент, а потім – професор, Канєвський.
До 2001 р. Ю. С. Канєвський очолював науковий напрям “Методи і засоби відображення паралельних алгоритмів в обчислювальні системи”, який був трансформований у напрям “Високорівневий синтез обчислювальних систем для реалізації періодичних алгоритмів”.
Професор підготував 10 кандидатів технічних наук и двох докторів технічних наук, є автором 328 наукових праць (з них – 4 монографії), 139 авторських свідоцтв і патентів.
Діяльність наукової школи постійно пов’язана з розробкою сучасних ОС, які розв’язують складні обчислювальні задачі в реальному часі, виготовлені на сучасній елементній базі, а також мають при цьому характеристики, рівні чи кращі за аналогічні зразки ОС світового рівня.
Досвід у створенні цих ОС був узагальнений у ряді розроблених методів проектування таких ОС. Ці методи потім використовувались при розробці нових зразків ОС. Новітність цих методів була захищена у кандидатських і докторських дисертаціях, а також авторських свідоцтвах і патентах.
Щорічно в лабораторії проходили практику студенти, які розробляли реальні дипломні проекти і магістерські роботи.
Наукова школа проф. Канєвського була визнана в СРСР, в Україні та за її межами.
Засновник школи, проф. Канєвський Ю. С., керував цією школою і лабораторією в Київському політехнічному університеті до дня своєї смерті в 2001 р.
Зараз школа і лабораторія названі ім’ям Юрія Станіславовича Канєвського.