Ядро 16-розрядного RISC –процесора

⇓Завантажити PDF

СЕРГІЄНКО П.А., ЛЕПЕХА В.Л.

ЯДРО 16-РОЗРЯДНОГО RISC-ПРОЦЕСОРА

Розглянута розробка шістнадцятирозрядного ядра RISC-процесора, реалізованого в ПЛІС, яке має високу швидкодію та невеликі апаратні витрати. Система команд ядра адаптована для виконання алгоритмів компресії та керування.

A soft IP core of the 16-bit RISC microprocessor for the FPGA implementation is considered, which distinguished by low hardware volume, and high speed. The core instruction set is adapted to implement the lossless compression, and control algorithms.

Ключові слова: ПЛІС, RISC, LISA, хеш-функція.

1. Вступ

Програмовані логічні інтегральні схеми (ПЛІС) дають змогу реалізувати процесори зі спеціалізованою системою команд, завдяки чому мінімізуються апаратні витрати, енергоспоживання і зростає продуктивність. У [1] показана ефективність реалізації 8-розрядного мікропроцесора у ПЛІС, у якого мінімізована система команд. Тепер розробка процесорних ядер зі спеціалізованою системою команд підтримується засобами САПР, такими як Synopsys Processor Designer, який використовує методику LISA [2].

Рівень розвитку ПЛІС дає змогу реалізувати в них великі багатопроцесорні системи [1,2]. Але нові серії ПЛІС мають ряд особливостей, що впливають на вибір архітектури модулів, які в них конфігуруються. У нових поколіннях ПЛІС, якщо число транзисторів збільшується учетверо, то обʼєм ресурсів для трасування сигналів збільшується лише удвічі. Затримки у лініях звʼязку стали в 1−3 рази більшими за затримки у логічних таблицях (ЛТ) та інших логічних елементах. Як результат, конфігуровані модулі мають бути компактними, щоби їх внутрішні сигнали далеко не поширювались.

Вимозі компактності не відповідають ядра мікропроцесорів з поширеною архітектурою, такі як Nios, Microblaze, Mico32, OpenRISC, MIPSFPGA [3]. Для досягнення прийнятної тактової частоти ці процесори мають пʼять та більше ступенів конвеєра команд. Для виконання кількох незалежних програмних потоків у такому ядрі реалізуються система переривання та зміни контексту, віртуальна памʼять, кеш-ОЗП, швидкісний інтерфейс до зовнішньої динамічної памʼяті.

Множина архітектур таких процесорів обмежена 8- та 32-розрядними процесорами. Крім того, більшість процесорів орієнтована на виконання кількох обчислювальних процесів, включаючи роботу операційної системи. На виконання цих процесів потрібні суттєві часові та апаратні витрати [3].

Метою роботи є побудова процесорного ядра яке займає мало місця в ПЛІС і в той же час є швидкодіючим та має зручну систему команд для виконання логічних операцій над послідовностями символів. Для цього був розроблений 16-розрядний процесор RISC-ST2, який є процесорним елементом такої системи.

2. Особливості архітектури процесорного ядра

Архітектура процесорного ядра RISC-ST2 орієнтована на виконання однієї задачі, яка має багато логічних операторів та обробку потоків даних з полями змінної довжини. Це, наприклад, пакування даних за алгоритмом LZW. При необхідності виконання кількох паралельних задач кожна з них може виконуватись на окремому ядрі. Кілька ядер можуть бути обʼєднані у систему через свої регістри вводу-виводу та систему переривань.

За основу було взяте ядро RISC-ST, яке описане в [4]. При формуванні структури приймались до уваги рекомендації проектування процесорів для ПЛІС, які приведені у [1]. Довжина команди була збільшена до 18 розрядів, що дало змогу оптимізувати систему команд та краще задіяти обʼєм вбудованої памʼяті ПЛІС. До ядра додано команди обробки окремих бітів слів, виділення бітових полів заданої довжини, злиття полів, зсуву слів, підрахунку числа нульових старших розрядів. Для реалізації доступу до асоціативної таблиці введено команду обчислення хеш-функції.

На рис. 1 показана структура процесора. Товстими лініями виділені регістри, які належать до ступенів конвеєра. Завдяки тому, що конвеєр команд є трьохступеневим, більшість команд виконується за один такт, а команди переходу та читання памʼяті – за два такти. Причому при виконанні команд переходу та тривалого доступу до памʼяті даних конвеєр призупиняється. Виклик підпрограм виконується також за два такти, під час чого адреса повернення та прапорці умов зберігаються у апаратному стеку. Зарезервовано 16 векторів переривань.

Регістрова памʼять RRAM процесора має 32 регістри. Причому командно доступними є 16 молодших регістрів. 16 старших регістрів доступні після перемикання банку регістрів чи входу у режим переривання, причому вони мають адреси від 8 до 15. Щоби максимально задіяти можливості регістрової памʼяті, яка реалізована на ЛТ, у процесорі протягом одного такту виконується читання з трьох регістрів та запис у один регістр. При цьому операнд, на місце якого записується результат, зберігається у додатковому регістрі і може бути збережений у регістровій памʼяті за наступною командою.

Використовуються такі види адресації, як регістрова, непряма регістрова, базова, індексна з преінкрементом.

Адресно доступні до 256 периферійних регістрів. Вони використовуються як регістри вводу-виводу спецпроцесорів, які виконують
швидкісні обчислення, як наприклад, обчислення елементарних функцій, цифрову обробку сигналів, шифрування.

Памʼять даних розбита на сторінки по 256 байт і має максимальну ємність 16 мегабайт. Для доступу до памʼяті даних використовується стандартний відкритий інтерфейс Wishbone.

3. Результати реалізації ядра

Ядро мікропроцесора описане мовою VHDL і не має обмежень для синтезу та конфігурування у ПЛІС будь-якої серії. Модель процесора має вбудований дизасемблер, який спрощує тестування та відлагодження програм. Розроблено програму кросасемблера на мові Java, виходом якої є VHDL-файли блоків памʼяті даних та програм процесора.

У таблиці 1 показані результати синтезу процесора для різних серій ПЛІС та їх порівняння з відомими 16-розрядними процесорами.

Табл.1. Результати конфігурування процесорів у ПЛІС

ПЛІС Апаратні витрати, ЛТ Тактова частота,МГц Прим.
Xilinx Kintex-7 508 237
Xilinx Artix-7 513 163
Xilinx Spartan-6 643 144
Xilinx Spartan-3 861 77
Altera Max-10 1212 121
Altera Cyclone-V 495 161
Altera Stratix-V 546 235
Xilinx Kintex-7 672 142 1
Xilinx Kintex-7 1387 150 2
Xilinx Spartan-3 3602 74 3

Примітки: 1. Процесор RISC-ST2 з ускладненими командами. 2. Процесор OpenMSP430 [5]. 3. Процесор NanoBlaze [3].

За статистикою, у сучасних ПЛІС на один блок памʼяті припадає, в середньому, 300 ЛТ. Отже, процесор має доволі невеликі апаратні витрати – стільки, скільки припадає на 2 − 3 блоки памʼяті. Ці витрати є значно меншими, ніж у аналога та у семеро разів менше, ніж у поширеного 32-розрядного MicroBlaze [3]. Наприклад, у порівняно дешевій ПЛІС Artix-35T вміщується до 45 процесорних ядер.

Тактова частота процесора з доданими складними командами є нижчою на 67% від частоти ядра з мінімальним набором команд. До таких складних команд належить команда циклу DJNZ, сигнали при виконанні якої проходять критичним шляхом структури ядра. Але такі команди замінюють собою кілька простіших команд і спрощують програмування.

Висновки

Розроблено ядро RISC-процесора зі спеціалізованою системою команд. Завдяки тому, що процесор орієнтований на виконання лише одного обчислювального процесу та обробки переривань, він має невеликі апаратні витрати та високу швидкодію. Він призначений для виконання алгоритмів безвтратної компресії та керування. При зміні системи команд, яка є нескладною, процесор може бути використаний для інших потреб, наприклад, для цифрової обробки сигналів, розпізнавання образів тощо.

Перелік посилань

1. Сергієнко А.М., Лепеха В.Л. Деякі особливості проектування мікроконтролерів для СНК / А.М. Сергієнко, В.Л. Лепеха // Вісник НТУУ «КПІ», сер. Інформатика, управління та обчислювальна техніка. – Т. 50. – 2009. – с. 70-73.

2. Synopsys Processor Designer. Automating the Design and Implementation of Custom Processors and Programmable Accelerators// Synopsys, Inc. − 2010. – 3 P. −Available at www.synopsys.com.

3. Meyer-Baese U. Digital Signal Processing with Field Programmable Gate Arrays. 4-th Ed. − Springer. − 2014. − 930 p.

4. Сергиенко А.М. VHDL для проектирования вычислительных устройств. −К.: −”ДиаСофт”. −2003. −210 с.

5. OpenMSP430 / O. Girard // − Rev. 1.15, May, 19, 2015. −129 P. − Availabe at www.opencores.org

⇓Завантажити PDF