Позначка: FPGA

  • Nano-Processor for the Small Tasks

    O. Molchanov, M. Orlova, A. Sergiyenko. Nano-Processor for the Small Tasks // IEEE 39th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO). 2019/4/16. P.674-677. Анотація - запропонована архітектура восьмирозрядного стекового процесора, яка розроблена для реалізації FPGA. Мікропроцесор з цією архітектурою має невеликі витрати на апаратне забезпечення, зменшену кількість програмного забезпечення та можливість додавати до своєї системи команд до ста нових інструкцій користувача. Мікропроцесорна архітектура пристосована для програмування комунікацій через послідовні порти вводу-виводу і здатна виконувати граматичний розбір потоку даних. Мікроконтролер з цією архітектурою ефективно використовується для застосунків Інтернету речей.

  • VHDL Generation of Optimized IIR Filters

    A. Sergiyenko, A. Serhienko. VHDL Generation of Optimized IIR Filters // IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON). 2019. P. 1171-1174. Анотація - У цій роботі запропоновано метод, який полягає у пошуку цілочисельних коефіцієнтів, формуванні структури фільтра та її моделюванні. Використання мови VHDL на всіх етапах розробки фільтра допомагає прискорити процес проектування та покращити оптимізацію фільтра. Приклади розробки рекурсивних фільтрів без блоків множенння показали високу ефективність методу.

  • Спецпроцесори для авторегресійного аналізу сигналів

    Сергиенко А.М. Спецпроцессоры для авторегрессионного анализа сигналов //Электрон. Моделирование.- 2010. –Т.32. -№2. –с.87-96. (російською мовою) Розглянуто структури процесорів для авторегресійного (АР) анализу сигналів на основі алгоритму Дарбіна і драбинкового фільтру,...