Місяць: Травень 2009

  • Просторовий граф синхронних потоків даних

    Сергієнко А.М.Просторовий граф синхронних потоків даних //Вісник НТУУ «КПІ», сер. Інформатика, управління та обчислювальна техніка. -Т.51. -2009. -с.138-145.(російською) В статті розглянута модель просторового графу синхронних протоків даних, яка запропонована для...