Теми бакалаврських і дипломних робіт.

Теми бакалаврських робіт,
що пропонуються для розробки і захисту.
Керівник д.т.н., с.н.с., професор Сергієнко А.М.

1. Модуль обчислення тригонометричних функцій з плаваючою комою.

Завдання: розробити модуль, який обчислює функції синуса і косинуса з плаваючою комою у ПЛІС.

Особливості:

 • комбінований алгоритм, що має оптимізовану швидкодію;
 • можливість публікації наукової статті, патенту.

2. Модуль обчислення квадратного кореня з плаваючою комою.

Завдання: розробити модуль, який обчислює функцію квадратного кореня з плаваючою комою у ПЛІС.

Особливості:

 • комбінований алгоритм, що має оптимізовану швидкодію;
 • можливість публікації наукової статті, патенту.

3. Мікроконтролерна система для вимірювання ваги.

Завдання: розробити алгоритм, програму, апаратну систему на базі мікроконтролера для швидкодіючого вимірювання ваги за допомогою тензодатчиків.

Особливості:

 • алгоритм на основі AR-аналізу, що має оптимізовану швидкодію і компенсує коливання вагів;
 • мікроконтролер Cortex-M3 ;
 • можливість публікації наукової статті, патенту, участі у конкурсі Sikorsky Challenge.

4. Криптографічний модуль для шифрування у стандарті DES.

Завдання: розробити модуль, який виконує шифрування-дешифрування потоку даних у конвеєрному режимі за алгоритмом DES і реалізований у ПЛІС.

Особливості:

 • продуктивність до 1000 мегабайт/с;
 • перевірка можливості зламування кодів за методом brutal force;
 • можливість публікації наукової статті.

5. Апаратний модуль для розпакування зображень в форматі GIF.

Завдання: розробити модуль, який виконує розпакування зображень в форматі GIF в реальному часі і реалізований у ПЛІС.

Особливості:

 • розпакування виконується під час передачі відеозображення на дисплей;
 • можливість публікації наукової статті, патенту, участі у конкурсі Sikorsky Challenge.

6. Спеціалізований сервер локальної мережі

Завдання: розробити модуль контролера локальної мережі (MAC), який виконує роль локального сервера.

Особливості:

 • модуль реалізовано у ПЛІС. Модуль, з одного боку, виконує керування мікросхемою фізичного рівня протоколу, з іншого боку, виконує функції 2-го і 3-го рівнів стеку протоколів локальної мережі;
 • протоколи 100BASE-TX, 1000BASE-TX; UDP, ARP;
 • можливість публікації наукової статті.

7. Система цифрового радіозв’язку

Завдання: розробити канал цифрового радіозв’язку за технологією Software-Defined Radio.

Особливості:

 • система реалізована на базі модуля LimeSDR, що оснований на ПЛІС;
 • можливість публікації наукової статті.

8. Конфігурований процесор з архітектурою ARM.

Особливості:

 • процесорне ядро реалізоване у ПЛІС;
 • можливість публікації наукової статті.

9. Конфігурований процесор зі стековою архітектурою.

Особливості:

 • процесорне ядро реалізоване у ПЛІС і має мінімізовані апаратні витрати;
 • можливість публікації наукової статті.

10. Генератор модулів цифрових фільтрів.

Особливості:

 • модулі цифрових фільтрів повинні реалізуватись у ПЛІС і мати настроювання розрядності, довжини і т.і.;
 • генератор модулів – це WEB-застосунок, який генерує VHDL-опис фільтра з заданими характеристиками;
 • можливість публікації наукової статті та впровадження.

11. Генератор модулів обчислення елементарних функцій

Особливості:

 • модулі повинні реалізуватись у ПЛІС і мати настроювання розрядності чисел з фіксованою комою;
 • вид елементарної функції – синус, арктангенс, логарифм і т.і. уточнюється при формуванні ТЗ;
 • генератор модулів – це WEB-застосунок, який генерує VHDL-опис модуля з заданими характеристиками;

12. Ультразвуковий лідар

Особливості:

 • підвищення роздільної здатності та надійності вимірювань дистанції до перешкоди завдяки використанню алгоритму AR-аналізу;
 • виконаний на мікроконтролері Cortex-M3;
 • можливість публікації наукової статті, патенту, участі у конкурсі Sikorsky Challenge.

13. Арифметичний пристрій для чисел у форматі posit

Особливості:

 • модуль арифметичного пристрою, що виконує додавання, множення чисел у форматі модифікованої плаваючої коми (posit), що забезпечує більшу точність представлення даних і результатів;
 • реалізація у ПЛІС;
 • можливість публікації наукової статті.

14. Модуль обчислення оберненої величини з плаваючою комою.

Завдання: розробити модуль, який обчислює функцію квадратного кореня з плаваючою комою у ПЛІС.

Особливості:

 • комбінований алгоритм, що має оптимізовану швидкодію;
 • можливість публікації наукової статті, патенту.

15. Генератор модулів обчислення обчислення швидкого перетворення Фур’є.

Завдання: розробити настоюваний модуль, який обчислює швидкого перетворення Фур’є у ПЛІС.

Особливості:

 • Генератор модулів – це WEB-застосунок, який генерує VHDL-опис модуля з заданими характеристиками;
 • можливість публікації наукової статті та впровадження.