Алгоритм і структура модуля для обчислення квадратного кореня у ПЛІС.

А. М. Серієнко, Х. М. Джамал, П. А. Сергієнко. Алгоритм і структура модуля для обчислення квадратного кореня у ПЛІС. //Праці міжнародної конференції “Безпека, Відмовостійкість, Інтелект”, 10-11 травня 2018. — С. 74—77.
“The International Conference on Security, Fault Tolerance, Intelligence” (ICSFTI2018)
http://comsys.kpi.ua/icsfti2018
Анотація.Розглядається розробка апаратних пристроїв для обчислення функції квадратного кореня за ітераційним алгоритмом. Запропонований алгоритм дає змогу прискорити обчислення функції квадратного кореня та зменшити апаратні витрати за рахунок обчислення кількох ітерацій табличним методом. Запропонований алгоритм розрахований на реалізацію у програмованих логічних інтегральних схемах.
Ключові слова: ПЛІС, квадратний корінь, конвеєр.

Previous Article
Next Article