Генетичне програмування опису конвеєра даних мовою VHDL

А. М. Сергієнко, В. О. Романкевич, А. А.Сергієнко. Генетичне програмування опису конвеєра даних мовою VHDL. //10 наукова конференція магістрантів та аспірантів “Прикладна математика та комп’ютинг”, ПМК-2018. Київ, КПІ ім. І. Сікорського. 21-23 бер. 2018 р.- 2018. – С. 153-157.

Анотація. Розглянута задача складання розкладу для однорідного графа синхронних потоків даних (ГСПД). Запропоновано метод складання розкладу для ГСПД, оснований на перетворенні однорідного ГСПД у просторовий ГСПД. Вершини просторового ГСПД мають координати простору та номера процесорного такту, де і коли відповідний оператор обчислюється. Для пошуку оптимального відображення просторового ГСПД у структуру запропоновано генетичний алгоритм, який приймає матрицю координат вершин як хромосому.
Ключові слова: ГСПД, генетичне програмування.

Переглянути PDF

Previous Article
Next Article