Фільтри зі скінченною характеристикою з мінімізованими апаратними витратами.

А. M. Сергієнко, С. Х. Кадір, А. А. Сергієнко. Фільтри зі скінченною характеристикою з мінімізованими апаратними витратами. //Праці міжнародної конференції “Безпека, Відмовостійкість, Інтелект”, 10-11 травня 2018. — С. 70 — 73.
“The International Conference on Security, Fault Tolerance, Intelligence” (ICSFTI2018)
http://comsys.kpi.ua/icsfti2018
Анотація.Розглядається розробка паралельних нерекурсивних фільтрів, які реалізуються в програмованих логічних інтегральних схемах. Новий метод полягає в тому, що блоки множення на коефіцієнти, які мають невелику амплітуду, заміняються на блоки постійної пам’яті, які зберігають кратні значення цих коефіцієнтів. За рахунок цього зменшуються апаратні витрати на реалізацію фільтра та збільшується його пропускна спроможність.
Ключові слова: ПЛІС, нерекурсивний фільтр, конвеєр.

Previous Article
Next Article