Апаратне моделювання поширення ультразвукових хвиль у твердому тілі.

А.М.Сергієнко, М. Р. Касім. Апаратне моделювання поширення ультразвукових хвиль у твердому тілі. //Праці міжнародної конференції “Безпека, Відмовостійкість, Інтелект”, 10-11 травня 2018. — С. 66—69.
“The International Conference on Security, Fault Tolerance, Intelligence” (ICSFTI2018)
http://comsys.kpi.ua/icsfti2018
Aнотація.Розглянуто удосконалений хвилевий алгоритм моделювання поширення ультразвуку, який полягає у представленні середовища у вигляді системи хвилевих фільтрів та відрізняється тим, що завдяки реалізації багатоканальних фільтрів з програмованою затримкою, зменшується похибка моделювання дисперсійного поширення звуку. Алгоритм при реалізації у ПЛІС дає змогу виконувати моделювання у реальному часі.
Ключові слова: ПЛІС, дисперсія звуку, хвилевий фільтр.

Previous Article
Next Article